Bộ Y tế Hướng dẫn Quy định dành cho Người được cách ly y tế tập trung

Nhằm cung cấp thông tin đến cho những Người được cách ly y tế tại các cơ sở y tế tập trung có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, hiểu và nắm rõ các quy định về biện pháp cách ly y tế, Bộ Y tế vừa thực hiện áp phích Hướng dẫn Quy định dành cho Người được cách ly y tế tập trung.

Bộ Y tế truyền đi thông điệp "Hãy an tâm, tin tưởng và hợp tác" với cán bộ y tế và nhân viên cơ sở cách ly và sẽ luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ hướng dẫn trong suốt quá trình theo dõi.

 

BỘ Y TẾ (TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE TRUNG ƯƠNG)

Nguồn trích dẫn: https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/bo-y-te-huong-dan-quy-inh-danh-cho-nguoi-uoc-cach-ly-y-te-tap-trung


 

Ban quản trị
Ngày 05/03/2020