Họp triển khai lập hoạt động Dự án giai đoạn 2018-2019 phối hợp với UBMT Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên Huế

UBMT tỉnh phối hợp với Trung tâm Hàm Long đã tổ chức “Họp triển khai Dự án và thảo luận kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu” nhằm tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong các chuỗi hoạt động trong khuôn khổ triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng tôn giáo” giai đoạn 2016-2019.

 

Họp triển khai Dự án và thảo luận kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

30-08-2018

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2015 – 2020 và cam kết chung của các Tôn giáo đạt được tại Hội nghị “ Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” năm 2015 tại Thành phố Huế. Thứ Năm ngày 30/08/2018 vừa qua, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, UBMT tỉnh phối hợp với Trung tâm Hàm Long đã tổ chức “Họp triển khai Dự án và thảo luận kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu” nhằm tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong các chuỗi hoạt động trong khuôn khổ triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng tôn giáo” giai đoạn 2016-2019.

 

Tham dự Họp, ngoài Ban tổ chức có các bên liên quan: các cơ quan ban ngành tỉnh Thừa Thiên Huế gồm có Sở Ngoại vụ, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Ban Tôn giáo, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Hội Chữ Thập đỏ, Hội LHPN, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, Hội Chữ Thập đỏ, đại diện UBMT các huyện, thị xã …); đại diện các tôn giáo có Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao đài; đại diện các ban ngành của Giáo hội Phật giáo tỉnh gồm có Phân ban Hướng dẫn GĐPT, Ban Từ thiện - Xã hội, Phân ban Ni giới; cùng các đội Ứng cứu khẩn cấp mà Trung tâm Hàm Long đã phối hợp thành lập.

Thông qua việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu để tăng cường xây dựng sự đoàn kết giữa các tôn giáo, đoàn kết lương - giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

 Một số hình ảnh cuộc họp:

 

Đại diện Ban trị sự các huyện chia sẻ tại cuộc họp

Góp ý vào kế hoạch triển khai dự án của Đại diện Caritas Huế

 

Thông tin liên kết: http://daidoanket.vn/ton-giao/trien-khai-du-an-quan-ly-rui-ro-thien-tai-bao-ve-moi-truong-cho-cac-to-chuc-ton-giao-tintuc414223

Ban quản trị
Ngày 26/09/2018