TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ HỖ TRỢ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÀM LONG
Ham Long Research and Support Centre for Social Work  -  HLC
Home About us News - events Program - Project Partner Scientific research library
Thúc đẩy chuyển biến xã hội

 

Công tác xã hội là một nghề chuyên hỗ trợ, giúp đỡ những người gặp khó khăn hoặc những người bị đẩy ra ngoài xã hội (người nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, phụ nữ, người già...). Sứ mạng của ngành công tác xã hội là nỗ lực hành động nhằm giảm thiểu:

 

 

 

 

 

 

Ban quản trị
Ngày 11/03/2018

Thúc đẩy chuyển biến xã hội ( 3945)

 

Công tác xã hội là một nghề chuyên hỗ trợ, giúp đỡ những người gặp khó khăn hoặc những người bị đẩy ra ngoài xã hội (người nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, phụ nữ, người già...). Sứ mạng của ngành công tác xã hội là nỗ lực hành động nhằm giảm thiểu:

 


Biến đổi khí hậu - sức khỏe và con người ( 3894)

 

TTO - Biến đổi khí hậu, sức khỏe và khoa học là những chủ đề được bàn luận sôi nổi trong ngày thứ hai của hội thảo “Khoa học cơ bản và xã hội”, nằm trong khuôn khổ Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 12 diễn ra tại Quy Nhơn (Bình Định) hôm 8-7.

 

HAM LONG RESEARCH AND SUPPORT CENTER FOR SOCIAL WORK - HLC
Address: 3rd F1., Viettel Bld., 11 Ly Thuong Kiet St., Hue City, Vietnam
Tel: +84.234.625.8899/+84.234.627.8899 Fax:+84.234.627.8899
Website: http://hamlong.org.vn Email: admin@hamlong.org.vn

Current access: 19
This week: 585
Number of Visitors: 143,015